Klient biznesowy

Wentylacja

Sprawdzony montaż wentylacji we Wrocławiu

Instalacja wentylacji pozwala na odpowiednią cyrkulację powietrza w danym pomieszczeniu. Przekłada się to na mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się wilgoci i pleśni na ścianach, co miałoby negatywny wpływ na zdrowie przebywających w danej przestrzeni ludzi, a także na stan budynku.

Nieodpowiedni obieg powietrza bez zamontowanej wentylacji widoczny jest m.in. za sprawą wspomnianej pleśni na ścianach czy skraplania się pary wodnej na szybach, ale także jako objawy zdrowotne m.in.:

  • dotkliwy ból głowy,
  • nasilenie alergii,
  • przewlekłe choroby dróg oddechowych.

Jak montaż wentylacji wpływa na cyrkulację powietrza?

Prawidłowa wymiana powietrza, możliwa dzięki zamontowanej wentylacji to sposób na uzyskanie zdrowego środowiska do pracy i codziennego życia. Z pewnością więc decyzja o instalacji wentylacji w pomieszczeniu biurowym czy mieszkalnym za sprawą profesjonalistów, jak na przykład firmy Instalbud, pozwoli uniknąć negatywnych skutków dla zdrowia, a także niszczenia ścian budynku.

Wentylacja to odpowiednia cyrkulacja powietrza pomiędzy zewnętrzną przestrzenią a danym pomieszczeniem. Jest ona absolutnie konieczna, aby utrzymać świeże powietrze w lokum, a tym samym uniknąć negatywnych konsekwencji zdrowotnych i destrukcyjnych dla budynku.

Wentylacja naturalna

Uzyskiwana jest poprzez wytworzenie przeciągu, dzięki czemu świeże powietrze swobodnie przepływa z zewnątrz do pomieszczenia.

Wentylacja grawitacyjna

Bazuje na różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem poddawanym wentylacji, a zewnętrzną przestrzenią budynku. Wykorzystywana jest tu kratka wentylacyjna, której zadaniem jest pobieranie powietrza zanieczyszczonego, a także nawiewy wentylacyjne, które wpuszczają świeże powietrze z zewnątrz. Za nawiew uznać można zarówno okna znajdujące się w pomieszczeniu, jak i kratki nawiewne oraz nieszczelności w izolacji budynku.

Wentylacja mechaniczna

Inaczej nazywana rekuperacją. Wentylacja mechaniczna opiera się na przepływie powietrza z zewnątrz do pomieszczenia w sposób sterowany. Zaletą tego rodzaju wentylacji jest dodatkowe filtrowanie powietrza napływającego z atmosfery do budynku. Wykorzystanie filtrów pozwala ograniczyć alergeny przedostające się do pomieszczenia, co bez wątpienia ma zbawienny wpływ na zdrowie przebywających w nim osób. Dodatkowo, wentylacja mechaniczna umożliwia pełne uniezależnienie od zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Wentylacja hybrydowa

Ten rodzaj wentylacji jest połączeniem wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. Zależnie od zapotrzebowania na świeże powietrze, a także zewnętrzne warunki atmosferyczne, wykorzystywany jest konkretny rodzaj wentylacji.

Oferujemy sprzęt najlepszych producentów

Zapraszamy Państwa do kontaktu

i

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSTALBUD

ul. Hermanowska 88
54-314 Wrocław
NIP 9120007179

Biuro firmy

Aleja Armii Krajowej 4C Lokal 4
50-541 Wrocław

Telefon

071 336 06 49